fbpx

Kindlustus

BALTA- sinu usaldusväärne kindlustus!

BALTA Apdrošināšanas akciju sabiedrība
Ühtne registreerimisnumber 40003049409
Jriidiline aadress: Raunas tänav 10, Riia, LV-1039.
Web:https://www.balta.lv/

Kindlustustingimused:
Travel-insurance-coverage-conditions-No.-4105.01-ET.pdf

COVID-19 tervisekindlustuse kaitse: SARS-CoV viiruse COVID-19 nakkushaiguse kindlustuskaitse (edaspidi tekstis – COVID kindlustuskaitse) kehtib Reisikindlustuse Tingimuste 4105.01 (edaspidi tekstis – Tingimused) järgmiste kindlustusriskide korral: reisitühistamine, katkestamine, haige repatrieerimine, lapse evakueerimine, meditsiiniline transport, repatrieerimine surma korral ja meditsiinikulud, kui kulusid ei kata asjaomase riigi kolmas osapool vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusele või kui kulusid ei kata Euroopa ravikindlustuskaart. Kindlustushüvitise väljamaksmisel ühe või mitme kindlustusjuhtumi või ühe või mitme järgmiste kindlustusriskide eest – haige repatrieerimine, lapse evakueerimine, meditsiiniline transport, repatrieerimine surma korral ja meditsiinikulud, kindlustuslepingu kehtivuse ajal ei tohi kindlustushüvitis ületada 5000 EUR. Kindlustushüvitis reisitühistamise, katkestamise riski eest ei tohi ületada kindlustuslepingus selle riski jaoks määratud kindlustussummat. COVID kindlustuskaitse kehtib Tingimustes reisitühistamise, katkestamise riski tingimusel, kui: olete 3 päeva enne Eesti Vabariigist lahkumist avastanud COVID-19 nakkuse või kui teil on selle nakkuse tõttu ette näidatud karantiini / isolatsiooni, katame reisi tühistamise kulud vastavalt Tingimuste punktile 50.3.1; teile määratakse reisi ajal karantiin COVID-19 nakkuse tõttu, katame vastavalt Tingimuste punktile 50.3.2 teie elamiskulud, mis ei ületa 50 eurot päevas, ja ka oma elukohariiki naasmise transpordikulud . COVID kindlustuskaitse ei kehti, kui: ei järgita konkreetse riigi jaoks Eesti välisministeeriumi leheküljel avaldatud piiranguid; Reis toimub riiki, kus vastavalt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Läti Keskuse kodulehele ja sellel nimetatud esmastele allikatele on kindlustusperioodi alguses kumulatiivne haigestumus 25 ja kõrgem; kindlustuslepingu sõlmimise ajal olete karantiinis / isoleeritud või teil on diagnoositud COVID-19 nakkus või 48 tundi enne kindlustuslepingu sõlmimist tehti teile COVID-19 test koos järgneva positiivse tulemusega. Muid COVID-19 nakkusega seotud juhtumeid, välja arvatud COVID kindlustuskaitses täpsustatud juhtumid, ei hüvitata.

MIKS ON VAJALIK REISIKINDLUSTUS?

Paljud peavad reisikindlustust ebavajalikuks kuluks, mille arvelt säästa saab, kuid reaalsuses ei saa õnnetusi, pagasi kaotamist või lennu tühistamist ette näha.

Swedbank P&C Insurance AS kindlustusjuhtumite statistika kohaselt tuleb reisil olles enim ette õnnetusi või haigestumisi (27 protsenti), mis vajavad ravikulude hüvitamist. Teisel kohal on pagasi kahjustada saamine või täielik kadumine (24 protsenti) ja kolmandal reisi ärajäämine enda või pereliikmete haigestumise tõttu (19 protsenti).

  1.  Lend jääb ära või lükatakse kaugesse tulevikku. Lennufirma peab pakkuma alternatiivse reisivõimaluse, kuid kui sobivat lendu ei suudeta leida, siis peab firma hüvitama lennupileti hinna ning klient saab ise otsida sobiva lennu. Kui uus lennupilet on kallim, siis hüvitab kindlustus kuni 150 euro väärtuses lennupiletite erinevuse. Reisikindlustus katab ka transpordivahendi hilinemise või sellest maha jäämisega seotud kulud.
  2. Kaotatud pagas jõuab omanikuni keskmiselt viie päevaga. Kindlustusega ei pea reisi sihtpunkti jõudes kaotatud pagasi pärast muretsema. Seniks, kui kaotatud pagas omanikuni jõuab, on tal õigus vajalikke esmatarbekaupu poest osta ja kindlustus katab kulud kuni 300 euro ulatuses. Kui reisil peaks midagi juhtuma dokumentidega, siis katab kindlustus ka kulutused, mida on vaja uute dokumentide saamiseks.
  3. Haigestumise hind võib olla kõrge. Haigestumise korral katab kulud sobilik kindlustus. Kindlustus aitab ka siis, kui isik ise või pereliige haigestub enne reisi ja kauaoodatud puhkusele polegi võimalik minna – reisikindlustus katab sellisel juhul piletite hinna.
  4. Tõsisem trauma ei hüüa tulles. Ka reisil olles ei saa välistada õnnetusi, mille tagajärjed võivad olla kurvad. Raviprotseduuride ja lõikuse hind on kõrge, lisaks on vaja haiglas taastuda. Reisikindlustus katab meditsiinikulud ning vajadusel ka haigestunu transportimisega seotud kulud.
  5. Reisija on ise õnnetuse põhjustajaks. Kindlustust tehes peaks veenduma, et see kataks nii endaga juhtunud kui enda põhjustatud õnnetuste kulud. Kindlustus ei hüvita küll nõudeid, kui viga on saanud rendiauto- või paat, kuid teiste ootamatute õnnetuste puhul see aitab, juhul kui oled ise kogemata põhjustanud õnnetuse. Kaitse ülempiir sel juhul on 10 000 eurot.

Allikas: Postimees
http://reis.postimees.ee/3413737/onnetus-ei-huua-reisilgi-tulles