fbpx

NB! Vesipiibutubaka Eestisse toomine

Reisijad eksivad vesipiibutubaka Eestisse toomisel. Maksu- ja Tolliamet palub klientidel tähele panna, et kolmandatest riikidest vesipiibutubaka sisse toomisele kehtib piirang.

Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus reisijad toovad Eestisse vesipiibutubakat üle lubatud piirnormi. Seda reeglina põhjusel, et ei olda kursis kehtivate tollieeskirjadega, samuti saadakse valeinfot sageli reisibüroodelt.

Sellega seoses juhib maksuhaldur tähelepanu, et kolmandatest riikidest nagu Egiptus, Tai jne on reisijatel isiklikuks tarbeks lubatud Eestisse tuua maksuvaba kogusena 250 grammi suitsetamistubakat. Rikkumisi avastatakse igal nädalal, viimase juhtumi puhul ületas reisija piirnormi 2 kilogrammi võrra.

Maksuvaba kogust ületava, kuid alla 1 kilogrammi jääva koguse puhul on piiril võimalik see reisijadeklaratsiooniga deklareerida koos kaasneva maksude tasumisega. Üle 1 kilogrammiseid koguseid käsitleb Maksu- ja Tolliamet sisseveona kommertseesmärgil, mis puhul rakendub tubaka maksumärgistamise nõue. Kui reisija ei tasu makse, kuulub kaup konfiskeerimisele, samuti on maksuhalduril õigus rikkujat trahvida.

Enne reisima asumist palume tutvuda tollieeskirjadega kas lennujaamas või maksuhalduri kodulehel. Oluline on teada, et reisijal tuleb esitada kirjalik reisija deklaratsioon, kui tal on kaasas kaup, mille väärtus ületab maksuvaba piiri 175 eurot või mille kogus ületab maksuvabu koguselisi piirnorme või kaup ja isiklikud asjad, mille sisse- ja väljaveole on kehtestatud piirangud. Kirjalik tollideklaratsioon tuleb esitada, kui reisijal on kaasas väljastpoolt Euroopa Liitu soetatud kaup, mille väärtus ületab 1000 eurot või mille kogus ületab 1000 kg, samuti Eestisse kaubana toimetatav sõiduk.

Reisija kaasa toodud kaup, mis ületab maksuvaba väärtuse või koguse, maksustatakse tolli-, käibe- ja aktsiisimaksuga. Kui kauba maksustatav väärtus jääb alla 350 euro, saab valida, kas kaupa maksustatakse ühtsest tollitariifistikust tuleneva tollimaksumääraga igale kaubaartiklile eraldi või 3,5% ühtse tollimaksumääraga kõikidele kaupadele kokku. Kui kauba maksustatav väärtus on üle 350 euro või kaup tuuakse riiki kaubanduslikul eesmärgil, ei ole 3,5% ühtse tollimaksumääraga maksustamise võimalust.
Allikas: Maksu- ja Tolliamet
http://www.emta.ee